بدینوسیله به اطلاع  کلیه داروخانه های طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی  میرساند که :

از تاریخ اول خرداد  ماه هزار و سیصد و نود و چهار ، سقف ریالی جهت اخذ تایید برای نسخ تجویزی از سوی پزشک عمومی 500000  ریال و برای نسخ تجویز شده از سوی پزشک متخصص و فوق تخصص  800000 ریال تعیین و اعلام  گردیده است.